english

He-TEST s.r.o.,Čajkovského 45, 917 08 Trnava, Slovensko, Tel.fax:+421 33 55 32 579, Mobil: +421 903 404 468 he-test@he-test.sk

Neustále sa zvyšujúce nároky na akosť a spolahlivosť výrobkov a technologických zariadení, vyvolali potrebu vypracovať dokonalejšie metódy zisťovania netesnosti.

Nevyhnutným predpokladom na úspešnú prevádzku vákuových a pretlakových zariadení je ich tesnosť. Tieto otázky nadobúdajú veľký význam aj v jadrovej energetike, kde treba zabrániť unikaniu radioaktívných látok z primárneho okruhu reaktora.

Popri bezpečnosti a ekonomiky sa dostáva do popredia aj ekológia.

img1im2

He-TEST s.r.o. TRNAVA Vám v tejto oblasti môže pomôcť. Sme jedna z mála spoločnosti na Slovensku, ktorá dokáže zistiť minimálne netesnosti až do veľkosti1,0 x 10E-13 Pa.m3/s héliovými metódami a má skúsenosti s kontrolou tesnosti v atómových elektrárňach.