You need to upgrade your Flash Player, Please click here to download. - héliová kontrola tesnosti: vákuová a pretlaková kontrola tesnosti: vákuová, pretlaková a vákuovými komôrkami kontrola vírivými prúdmi ultrazvuková kontrola zvarov: ručná a automatická meranie hrúbky oceľových materiálov UZ kapilárne kontroly zvarov vizuálna kontrola zvarov vypracovanie pracovných metodík kontroly poradenská a sprostredkovateľská činnosť, Odborné prehliadky a odborné skúšky,(revízne činnosti): tlakových nádob a potrubí podľa elektrických zariadení a bleskozvodov žeriavov všetkých druhov a vykonávanie základných a oopakovaných školení žeriavníkov a viazačov výťahov: kontrola, oprava, údržba.
Preskočiť intro